Giới thiệu

FruitVietnam chuyên cung cấp các loại trái cây đặc sản của Việt Nam với mong muốn mang đến người tiêu dùng các phẩm trái cây Việt Nam chất lượng cao. Sản phẩm trái cây từ FruitVietnam:
- Được FruitVietnam trực tiếp sản xuất. FruitVietnam ứng dụng công nghệ trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
Hoặc
- Được FruitVietnam thu mua trực tiếp từ các nhà vườn, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo không có chất bảo quản sau thu.